نویسنده: مدیریت سفرباشی

مدیریت سفرباشی نوشته
f7f7952d-9a9b-4dc2-8dd9-99fd947aecc4

۱۲

اسفند
۱۳۹۹
آبشار آرپناه
ارسال شده توسط: مدیریت سفرباشی /300

آبشار آرپناه در ۴۵ کیلومتری شمال شرقی شهرستان لالی و حدود ۲۱۲ کیلومتری شهر اهواز قرار دارد. این آبشار خارج از شهر بود و ما برای رسیدن به این آبشار یه تاکسی گرفتیم تا مارو  به اونجا ببره جاده ای کوهستانی و پر و پیچ و خم و باریک البته بودن عشایر و دیدن گوسفند ها […]