کلبه شیردارکلا

این کلبه دوبلکس

شیردارکلا

اطراف سیرگاه سوادکوه

نمای کلی شیردارکلا
IMG_20201012_151713
IMG_20201012_151749
IMG_20201012_151802
IMG_20201012_151724
IMG_20201012_151713
IMG_20201012_151749
IMG_20201012_151802
IMG_20201012_151724
800,000تومان

هرشب

پیشنهاد ویژه