کلبه جنگلی سوادکوه

کلبه دو خواب

جنگلی

در منطقه سیرگاه سوادکوه لفور

امکانات کامل

نمای کلی کلبه جنگلی سوادکوه
IMG-20201012-WA0083
IMG-20201012-WA0090
IMG-20201012-WA0085
IMG-20201012-WA0084
IMG-20201012-WA0080
IMG-20201012-WA0093
IMG-20201012-WA0069
IMG-20201012-WA0072
IMG-20201012-WA0094
IMG-20201012-WA0078
IMG-20201012-WA0076
IMG-20201012-WA0075
IMG-20201012-WA0083
IMG-20201012-WA0090
IMG-20201012-WA0085
IMG-20201012-WA0084
IMG-20201012-WA0080
IMG-20201012-WA0093
IMG-20201012-WA0069
IMG-20201012-WA0072
IMG-20201012-WA0094
IMG-20201012-WA0078
IMG-20201012-WA0076
IMG-20201012-WA0075
550,000تومان

هرشب

پیشنهاد ویژه