ویلا ماسال کد 315

ویلا ماسال

ویو عالی

فوق العاده تمیز

ضدعفونی

دو خواب

روستای میر محله

دارای تراس عالی ویو بی نظیر

نمای کلی ویلا
bf472df5-7d25-4241-ba42-7c5c41eb6dd6
1dda9d1c-3bbb-479a-8ad7-8eccfb0e2f13
5e2e9b00-856f-41bf-b603-4f8ba3da0cac
3542c25c-fe07-452e-859e-b9f422fe0237
7848fa08-62d6-46da-9a73-d69bde79c611
40367d8f-cbcb-4318-abbe-873aa5fa3dfc
8596377c-6a78-4a28-bab6-74630094e451
8619062d-0449-4f1a-b7ce-246116e48419
ccefeddd-7c73-4e72-b0c9-761d6a98bdee
d8a49571-1910-463b-9289-60adbca12722
d99c01ec-8689-4d97-a45f-3fae31bb776f
e3424c17-fbde-464b-8193-5a251002e291
bf472df5-7d25-4241-ba42-7c5c41eb6dd6
1dda9d1c-3bbb-479a-8ad7-8eccfb0e2f13
5e2e9b00-856f-41bf-b603-4f8ba3da0cac
3542c25c-fe07-452e-859e-b9f422fe0237
7848fa08-62d6-46da-9a73-d69bde79c611
40367d8f-cbcb-4318-abbe-873aa5fa3dfc
8596377c-6a78-4a28-bab6-74630094e451
8619062d-0449-4f1a-b7ce-246116e48419
ccefeddd-7c73-4e72-b0c9-761d6a98bdee
d8a49571-1910-463b-9289-60adbca12722
d99c01ec-8689-4d97-a45f-3fae31bb776f
e3424c17-fbde-464b-8193-5a251002e291
500,000تومان

هرشب

به ازای هر نفر اضافه 45 تومن دریافت می شود

پیشنهاد ویژه