ویلا ماسال کد 310

دوخوابه
صدمتر
دربست
امکانات رفاهی(کولر، مبلمان، لوازم آشپزخونه و…)

نمای کلی ویلا
5fdf700e-c057-41ff-afef-8c2204b940b7
11815a1b-d955-4461-9afa-14427cc6e38b
4b333dbe-f076-4b93-bb88-8955df1ad227
569eb337-253b-4191-b298-89a6aeb11915
f21f8f31-04fe-4fd3-81ee-166ff3058a76
5fdf700e-c057-41ff-afef-8c2204b940b7
11815a1b-d955-4461-9afa-14427cc6e38b
4b333dbe-f076-4b93-bb88-8955df1ad227
569eb337-253b-4191-b298-89a6aeb11915
f21f8f31-04fe-4fd3-81ee-166ff3058a76
350,000تومان

هرشب

پیشنهاد ویژه