ویلا ماسال کد 306

ویلا تازه ساز

دوبلکس

روستای ورمیه

اقامتی دل نشین در دل طبیعت و در کنار چشمه ی آب زلال

۲ خواب

۹۰ متر

سرویس ایرانی و فرنگی

ویو به سمت جنگل های انبوه و شالیزارهای برنج

ویلا در کنار چشمه آب زلال

نمای کلی ویلا
2d1a87c4-12f4-427f-b96a-ad9cf0170244
3f5d1ac4-4049-4cb9-9dcf-15efa4f9753d
8aa62548-05ec-4bdc-b0e1-ed2947094932
8fa1a453-9263-4345-830d-1b1829c92a77
18b27ee6-50ef-412a-83df-b101c331638d
74b008f0-507f-4927-aea7-a4a7ca95e8c2
436dd3b3-413d-4621-b526-010b0f2aa50a
4460a262-d58b-40ab-91a0-c101d6bba7f0
42008af9-3e15-4785-9a6e-db21df016521
5999065b-195f-4747-a255-4ad7761eb3d8
81330944-9898-4e3d-b00a-51a023519f19 (1)
c94a9d8b-8c7c-4a95-927b-08f61449b05e
e545ef9f-5e5e-4976-a458-9555423bdbc8
f2e6682b-3587-4a48-98c0-6b3e6953140e
2d1a87c4-12f4-427f-b96a-ad9cf0170244
3f5d1ac4-4049-4cb9-9dcf-15efa4f9753d
8aa62548-05ec-4bdc-b0e1-ed2947094932
8fa1a453-9263-4345-830d-1b1829c92a77
18b27ee6-50ef-412a-83df-b101c331638d
74b008f0-507f-4927-aea7-a4a7ca95e8c2
436dd3b3-413d-4621-b526-010b0f2aa50a
4460a262-d58b-40ab-91a0-c101d6bba7f0
42008af9-3e15-4785-9a6e-db21df016521
5999065b-195f-4747-a255-4ad7761eb3d8
81330944-9898-4e3d-b00a-51a023519f19 (1)
c94a9d8b-8c7c-4a95-927b-08f61449b05e
e545ef9f-5e5e-4976-a458-9555423bdbc8
f2e6682b-3587-4a48-98c0-6b3e6953140e
500,000تومان

پیشنهاد ویژه