ویلا ساحلی بندرانزلی کد 362

دو خوابه
دربست
فاصله تا دریا ۵ دقیقه پیاده
انزلی

نمای کلی
6c6963bc-f76c-409b-b360-f54cffb60494
3e1f2d56-ebe9-4fe2-83c0-590fe9109a5f
4f6c912c-1207-43c8-8436-6cff2fe11d72
4fb35d77-36cf-48cd-80f8-859957067ee8
5b96f783-3598-40fe-a423-9a04714eb7da
6c6963bc-f76c-409b-b360-f54cffb60494
08e1585f-fc33-4af3-b9ae-4cf0f603629f
9f1b9e45-933d-4db6-8c99-e3085b46bc1f
032a49cc-17fe-46e8-a834-2819969ce488
35dc752a-b538-444e-960b-a183fe418922
6341d33c-7c1f-480e-815d-b500cff73b52
6c6963bc-f76c-409b-b360-f54cffb60494
3e1f2d56-ebe9-4fe2-83c0-590fe9109a5f
4f6c912c-1207-43c8-8436-6cff2fe11d72
4fb35d77-36cf-48cd-80f8-859957067ee8
5b96f783-3598-40fe-a423-9a04714eb7da
6c6963bc-f76c-409b-b360-f54cffb60494
08e1585f-fc33-4af3-b9ae-4cf0f603629f
9f1b9e45-933d-4db6-8c99-e3085b46bc1f
032a49cc-17fe-46e8-a834-2819969ce488
35dc752a-b538-444e-960b-a183fe418922
6341d33c-7c1f-480e-815d-b500cff73b52
500,000تومان

هرشب

پیشنهاد ویژه