خونه مبله شریعتی تهران 52

دو خواب

نوساز

۹۲ متر

آسانسور

نگهبانی ۲۴ ساعته

امنیت بالا

شریعتی عباس اباد سرافراز


قیمت ۵۵۰۰۰۰ هرشب برای ۲ نفر

۶۵۰۰۰۰ هر شب برای ۳ نفر

۸۰۰۰۰۰ هر شب برای ۵ نفر

نمای کلی کد 52
efd84045-6e4c-4a6b-85f6-31bf142f0f41
07c75b76-6aa4-4b7d-b7ff-723ab3a0133e
5a9fd778-5b91-4772-9f5c-b57e6babd00c
a0a599d4-7687-4d33-95f4-bae111c5cb0d
271399b2-18d9-46ae-8b04-e6114bce4395
a5bab6b8-2e77-4527-833b-041e070c72fc
efd84045-6e4c-4a6b-85f6-31bf142f0f41
07c75b76-6aa4-4b7d-b7ff-723ab3a0133e
5a9fd778-5b91-4772-9f5c-b57e6babd00c
a0a599d4-7687-4d33-95f4-bae111c5cb0d
271399b2-18d9-46ae-8b04-e6114bce4395
a5bab6b8-2e77-4527-833b-041e070c72fc
550,000تومان

هر شب

پیشنهاد ویژه